• Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmeyi sağlar
  • Sözel yönergelere uygun olarak hareket etmelerini sağlamak
  • Kendi duygularını rahat bir şekilde ifade edebilmesini sağlamak
  • Özgüvenlerini geliştirmek
  • Sorumluluk almaya istekli olmalarını sağlamak
  • Başkalarının duygularını fark etmelerini sağlamak