• İngilizce İngilizce

  Eğitmen yönetiminde çocukların en hızlı öğrenme yöntemlerini kullanarak , kalıcı hafızaya yönelik yabancı dil eğitimi programı... Özel ingilizce sınıfı dışında ,Türkçe eğitim sınıflarında her gün 20 dakika ingilizce çalışmaları yapılmaktadır. Çocukların küçük yaşlarda yeni bir dil öğrenme yetenekleri yetişkinlere göre, çok daha yüksektir. Özellikle okul öncesi eğitimde ikinci bir dilin programda yer alması çocuğun hem dil, hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır. Bu nedenle okul öncesi eğitimde İngilizce önemli bir yere sahiptir. Erken yaşta bilinçli ve programlı olarak verilen İngilizce eğitimi, çocuğun gelecekteki eğitim sürecinde yabancı dilde ve diğer derslerin...

 • Matematik Matematik

  Okul öncesi dönem matematik eğitiminde en önemli aşamalardan biri, hatta en önemlisidir çünkü;   Okul öncesi dönemde matematik korkusu/kaygısı gelişmemiştir. Matematiğin oyuncu,eğlenceli güzel yüzünü tanımak için daha uygun bir ortam olamaz. Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırıcı, hayal güçleri kuvvetli ve sorgulayıcıdırlar. Çocukların bu yöndeki gelişimlerini desteklemek amacıyla, onların araştırabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, neden sonuç ilişkisini görebilecekleri, çeşitli fikirler öne sürerek tahminlerde bulunabilecekleri fırsatlar vermeli ve bu yönde eğitim ortamları hazırlanmalıdır. Bu da çocukların merak ve araştırma duygularını geliştirici ve zihinsel y...

 • Mandala Mandala

  • Mandala çizimi ve boyaması, çocuklarınıza sabretmeyi öğretir. Büyük çoğunluğu ilk başlarda sıkılıp, bırakmak isteyeceklerdir. Ama boyamayı tamamlama konusunda ısrarcı olmayın. Kısa aralardan sonra devam etmesi için teşvik edin. • Bir süre sonra dikkatlerini daha kolay toplayabildiklerini ve konsantrasyonlarında artış olduğunu gözlemleyebileceksiniz. • El becerileri ve görsellik zevkleri artacaktır. • Grup çalışmalarına çok iyi adapte olabileceklerdir. • Hiperaktif çocuklarınızın nasıl sakinleştiğine siz de çok şaşıracaksınız. • En güzel tarafı, dinleme ve anlama yetilerini geliştirmektedir. Çünkü bir anlamda kendileriyle baş başa kalmaktadırlar. • Kullandıkları renkler, çocuklarınızı...

 • Değerler Eğitimi Değerler Eğitimi

  SEVGİ - SAYGI       Rehberlik dersimizde önce arkadaşımızın bize yapmasından hoşlanmayacağımız davranışlar üzerine sohbet ettik ve dramasını yaptık, daha sonra ise arkadaşlar arasındaki örnek davranışlar üzerine konuştuk ve bu davranışları dramatize ettik. Arkadaşlıkla ilgili düşüncelerimizi gözden geçirirken bir yandan da oldukça eğlendik.   Sevgi ve Hoşgörü Değeri : Kardeşlik Draması Bu hafta öğrencilerimizle kardeşlik konusu üzerinde durduk. Kardeşimizle yaşayabileceğimiz problemler ve bunların çözüm yollarını konuştuk. Kardeşliğin dünyadaki en güzel hediyelerden biri olduğunun, ve kardeş sevgisinin öneminin altını çizdik. Sınıfta yapılan drama çalışmalarında çocuklar kardeşleriyle...

 • Yüzme Yüzme

  Özgüven aşılar Vucüt gelişimi ve duruşu gelişir. Yüzme sırasında yüksek miktarda enerji harcandığı için, çocukların obezite gibi hastalıklara yakalanma riski minimumdur. Yüzme esnasından tüm kaslar çalıştığı için, ilerleyen yaşlarda sakatlanma riski azalır Yüzmeyi erken yaşta öğrenen çocuk, olası bir boğulma riskini minimuma indirir. Suyun rahatlatıcı etkisiyle, çocuklar daha sakin bir yapıya kavuşur.

 • Halk Oyunları Halk Oyunları

  "Anaokulu çağındaki  çocuk grubu, halk oyunları sayesinde sağ ve sol ayak, sağa ve sola dönüş kavramını bu süreç içerisinde öğrenirler. Çocukların beyin ve kas koordinasyonlarının gelişmesine yardımcı olur.  Çocuklarda özgüvenin oluşmasında halk oyunları dersinin etkisi büyüktür. Yapılan takım çalışmalarında içine kapanık ya da dikkati daha az olan çocukların sosyalleşmelerine yardımcı olur." 

 • Origami Origami

  El ve göz koordinasyon gerektiren hareketleri yapmasını sağlamak Küçük kas gelişimini desteklemek Hayal gücünü kullanarak yeni ürünler oluşturabilmesine ortam sağlamak Belli bir sonuca varabilmek için sabırlı olması gerektiğinin farkına varabilmesini sağlamak Etkinlik sırasında hem kendisini ifade edebilmesini ve karşısındakini anlayabilmeyi sağlamak Soru sormasına ortam sağlamak

 • Piyano Piyano

  Piyano dersindeki amacımız; Çocuklarda müzik sevgisini uyandırmak Hayal dünyasında  müzik imgesini geliştirmek Ritim duygusunu ve kulak duyarlılığına geliştirmek Vücudunu müziğe uygun kullanabilmesini sağlamak Sanatsal yönlerinin gelişmesini sağlamak Şarkı söyleme becerilerini geliştirebilmesini sağlamak

 • Müzik Müzik

  Müzik dersindeki amacımız; İşitsel algı becerileri artırmak İşitsel belleği üst seviyelere taşıyabilmek Orff enstrümanları sayesinde müziksel-ritmik zekanın desteklenmesini sağlamak Sesin doğru ve düzgün bir şekilde kullanılmasını sağlamak Şarkı söyleme becerilerini geliştirmek Müzik ve ritim yoluyla öğrenmeyi eğlenceli bir sürece dönüştürmek

 • Bale Bale

  Görsel sanatların en pırıltılısı olan bale, özellikle kız çocuklarının hayallerini süsleyen büyülü bir dünyadır. Disiplinli, özverili, algılamadaki gelişim temellerini atan, alabildiğine renkli ve zevkli süren bale dersimizin amaçları; Disiplin ve özgüven sahibi olmasını sağlamak İleri ki yaşlarda, belirginleşerek düzeltilmesi mümkün duruş hatalarının düzeltilmesine yardımcı olmak Fiziksel bozuklukların giderilmesine yardımcı olarak, sağlıklı bir fiziksel gelişim göstermesini sağlamak Kalabalıkta uyum içerisinde hareket etmesini sağlamak Klasik müzikle iç içe olabilmelerini sağlamaktır.

 • Drama Drama

  Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmeyi sağlar Sözel yönergelere uygun olarak hareket etmelerini sağlamak Kendi duygularını rahat bir şekilde ifade edebilmesini sağlamak Özgüvenlerini geliştirmek Sorumluluk almaya istekli olmalarını sağlamak Başkalarının duygularını fark etmelerini sağlamak

 • Satranç Satranç

  Satranç dersimizin amaçları; Süratli ve çabuk düşünmesini sağlayabilmek Olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirebilme Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilmek Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlayabilmeyi öğretebilmek Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha çok çalışmanın gerekli olduğunu öğrenebilme