Kurmumuzda uygulanan etkinlikler çocukların tüm gelişim alanlarında en etkin şekilde desteklenmesi amacına dayanır. Etkinliklerimiz; çocuğun grup içerisindeki dinamikten kopmadan, bireysel farklılıklarının desteklenmesi amacına dayanır. Her eğitim yılına program dâhilinde uygulanacak etkinlikleri yenilemiş ve güncellemiş olarak girer.

Etkinliklerimizin temel başlıkları aşağıdaki şekildedir:

İlköğretime Hazırlık Çalışmaları: Okullarımızda okuma-yazma becerilerinin kazanılması yönünde çalışmalarımıza başlamadan önce öğrencilerimizin hazır bulunuşluk düzeylerini göz önünde bulunduruyoruz. Dikkatini yönlendirebilme becerisinin kontrolü, görsel algı, şekil - pozisyon algılama, şekil - zemin algısı, uzaklık - derinlik - boyut algılama gibi becerileri desteklemek ilköğretime hazırlık çalışmalarımızın ilk adımlarıdır. Sonraki adımlarda ise okuma-yazma becerilerinin birbirlerine bağlı bir yapı ile ilerlemesi sağlanır. Yazma işlemini bilişsel olarak algılamadan çocukların okuma işlemini gerçekleştirmeleri zordur. Bu nedenle ses farkındalığı eğitimi sadece işitsel ve görsel algıya yönelik çalışmalar değildir. Aynı zamanda yazıya geçişte rahatlık sağlayacak ön becerilerin geliştirilmesi gerekir. Bu nedenle yazıya geçişte motor becerilerin kazanımı için aşamalı olarak planlanmış çalışmalar uygulanır.


Oyunla Öğrenme: “Oyun çocuğun en önemli işidir” felsefesini benimseyen bakış açısıyla sene boyunca yaş gruplarının oyun gelişimi özelliklerine göre planladığımız oyunlar eğitim programımızın vazgeçilmez parçalarıdır.


İnovasyon: Bir problemi çözmek için ulaşılabilir kaynaklar nasıl bir araya getirilip kullanılabilir? Okullarımızda inovatif düşünce becerileri çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun olarak desteklenir.

Geri Dönüşüm  Saati: Doğamıza, dünyamıza ve bizimle birlikte yaşayan tüm canlılara karşı duyarlılığın ön planda olduğu çalışmalardır.

Araştırıyorum - Öğreniyorum: Çocukların belki de ilk kez duyacakları ilginç kelimelerin, ailelerin de katkısı ile keyifli öğrenme süreçlerine dönüştüğü çalışmalardır.

Göster - Anlat: Çocukların okul ve ev yaşantıları arasındaki köprüyü oluşturan en temel çalışmalarımızdan biridir.

Uzman Konuk: Çocukların sorular sorduğu, gözlemler yaptığı, konuğun deneyimlerini paylaştığı, etkileşimi ve etkisi yüksek çalışmalardan biridir.

Dikkat Becerileri Etkinlikleri: Dikkat ve konsantrasyon becerilerini desteklemek amacıyla uygulanan çalışmalardır.

Fen ve Doğa Etkinlikleri: Merak etma, soru sorma, araştırma, sonuç çıkarma ve yansıtma konularında çocukların gelişimine olanak sağlar.

Eğitici Drama: Yaşayarak ve anlayarak öğrenmenin en iyi yöntemidir. Empati kurabilmeyi, farkındalık kazanmayı, değişikliğe açık olmayı, etkili iletişim kurmayı, problem çözme becerisi kazanmayı, kendilik kavramının gelişimini kazanmayı hedefler.

Animasyon etkinlikleri: Zihinsel ve fiziksel sağlığının gelişimine katkı sağlar. Yaratıcılık yeteneklerinin denenmesi ve geliştirilmesine katkı sağlar.

Matematik eğitimi: Bilişsel gelişim kapsamında olan matematik okul öncesi dönemde: nesneleri eşleştirebilme, gruplayabilme, sayısal ve şekilsel ilişkiler kurabilme, sıralamalar yapabilme, ölçme ve kaydetme, arttırma ve eksiltme becerilerine yönelik etkinleri içeren deneyimler sunar.

Eğitici oyunlar ve geleneksel çocuk oyunları: Sosyal, psikolojik ve fiziksel gelişimine etki etmekte ve grup içinde karşılıklı anlayış, hoşgörü ve birbirine saygı göstererek yaşama duygularının temelllerinin atılmasını sağlamaktadır.