Okul öncesi dönem matematik eğitiminde en önemli aşamalardan biri, hatta en önemlisidir çünkü;
 
Okul öncesi dönemde matematik korkusu/kaygısı gelişmemiştir. Matematiğin oyuncu,eğlenceli güzel yüzünü tanımak için daha uygun bir ortam olamaz.
Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırıcı, hayal güçleri kuvvetli ve sorgulayıcıdırlar. Çocukların bu yöndeki gelişimlerini desteklemek amacıyla, onların araştırabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, neden sonuç ilişkisini görebilecekleri, çeşitli fikirler öne sürerek tahminlerde bulunabilecekleri fırsatlar vermeli ve bu yönde eğitim ortamları hazırlanmalıdır. Bu da çocukların merak ve araştırma duygularını geliştirici ve zihinsel yeteneklerini uyarıcı etkinliklerden biri olan “matematik etkinlikleri” ile mümkündür. İleriki yıllarda çocukların matematik alanlarında daha başarılı olabilmeleri için, onlara yardımcı olabilecek  tecrübelerle erken yaşlarda karşılaşmaları gerekmektedir. Özellikle ilkokul yılarında çocuklarda matematik korkusunun gelişmemesi, matematiği sevmesi, matematik öğreniminden heyecan duymaları ve matematiğe karşı pozitif tutum geliştirmeleri, okul öncesi yıllardaki matematik yaşantıları ile doğrudan orantılıdır. Çünkü okul öncesi yıllar birçok matematik kavramının temellerinin kazanıldığı sihirli yıllardır. Bu dönemde çocuklar günlük yaşantılarında matematik ile ilgili pek çok temel kavrama başvururlar ve bu kavramları öğrenmeye başlarlar. Çocuklar tarafından başarısızlık endişesi duymadan öğrenilen bu temel kavramlar, ilkokul yıllarında kazanılan daha karmaşık kavramlarında temelini oluşturur.Okul öncesi dönemde çocuk; miktar (az-çok), ezbere ritmik sayılar, toplama-çıkarma, kümeler,kesirler geometrik şekiller, uzunluk, ağırlık, zaman ile ilgili olarak matematiğin pek çok kavramını öğrenmeye başlar.Matematik ile okul öncesi dönemde çocuğun gelişimsel düzeyi de dikkate alınarak aşağıdaki becerileri  kazandırılır:
•Varlıkların matematiksel özelliklerini tanıyabilme becerilerini geliştirmek.  
 •Varlıkların matematiksel özelliklerini isimlendirebilme becerilerini geliştirmek.
•Varlıların temel özelliklerine göre sınıflandırabilmelerini sağlamak.
•Basit problemleri çözme yeteneği geliştirmek.
•Basit problemleri anlayabilme yeteneğini geliştirmek.
•Ritmik sayma becerisini geliştirmek.
•Sayıları okuyabilme ve söylendiğinde yazabilme becerisi kazandırmak.
•Kümeyi ve kümeler arası ilişkileri kavratabilmek.
•Ölçmeyle ilgili kavramları kazandırmak.
•Temel geometrik şekilleri (kare, daire, dikdörtgen, üçgen gibi) kavratabilmek.
•Tam, yarım ve çeyrek gibi kesir kavramlarını kazandırmak.
•Belli özelliklere göre oluşturulan basit şekilli grafikleri yorumlama becerisi geliştirmek.