Müzik dersindeki amacımız;

  • İşitsel algı becerileri artırmak
  • İşitsel belleği üst seviyelere taşıyabilmek
  • Orff enstrümanları sayesinde müziksel-ritmik zekanın desteklenmesini sağlamak
  • Sesin doğru ve düzgün bir şekilde kullanılmasını sağlamak
  • Şarkı söyleme becerilerini geliştirmek
  • Müzik ve ritim yoluyla öğrenmeyi eğlenceli bir sürece dönüştürmek