• El ve göz koordinasyon gerektiren hareketleri yapmasını sağlamak
  • Küçük kas gelişimini desteklemek
  • Hayal gücünü kullanarak yeni ürünler oluşturabilmesine ortam sağlamak
  • Belli bir sonuca varabilmek için sabırlı olması gerektiğinin farkına varabilmesini sağlamak
  • Etkinlik sırasında hem kendisini ifade edebilmesini ve karşısındakini anlayabilmeyi sağlamak
  • Soru sormasına ortam sağlamak