Piyano dersindeki amacımız;

  • Çocuklarda müzik sevgisini uyandırmak
  • Hayal dünyasında  müzik imgesini geliştirmek
  • Ritim duygusunu ve kulak duyarlılığına geliştirmek
  • Vücudunu müziğe uygun kullanabilmesini sağlamak
  • Sanatsal yönlerinin gelişmesini sağlamak
  • Şarkı söyleme becerilerini geliştirebilmesini sağlamak