Seramik çalışmalarının temel amacı;

Küçük kas gelişimi sağlamak

Doğal becerileri geliştirerek yaratıcı etkinliklere dönüştürmek

Sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmak

Hayal gücü ve yaratıcıklarını kullanmalarına uygun ortam hazırlama

Özgüven kazandırmak Kendini daha kolay ifade etmelerini sağlayabilmek

Çeşitli aletleri kullanarak özgür ürünler çıkarmak

Çocuklara estetik anlayışı kazandırma