Ailelere Notlar: Her eğitim döneminin başında   Anaokulları işleyişi ile ilgili yapılan bilgilendirmelerdir.


Aylık Veli Bilgilendirme: Her ayın ilk haftası, o ay içerisinde uygulanacak programların genel çerçevesi konusunda velilerin bilgilendirildiği dokümanlardır.


Haftalık Veli Bilgilendirme: Hafta boyunca uygulanacak etkinlik ve çalışmaların günlük olarak özetlendiği bilgilendirmelerdir.


Veli Bülteni: Aylık bültenler, okullarımızda o ay içinde yapılan okul ve sınıf etkinlikleri ile ilgili eğitsel yaşantılar hakkında velilere bilgi vermek amacıyla hazırlanan, fotoğraf ve görsellerle zenginleştirilmiş dokümanlardır.


Özel Durumlar İçin Veli Bilgilendirme Yazıları: Okullarımızda velilerin bilgilendirilmesi gereken özel konular için Akademi ya da ilgili uzmanlar tarafından hazırlanan dokümanlardır.


Veli Memnuniyet Anketi Uygulaması: Her sene Mayıs ayında  Anaokulları velilerinin kullanımına açılıp, sonuçlarının titizlikle değerlendirildiği ve okul geliştirme çalışmalarında aktif olarak kullanılan bir uygulamadır.


Yemek Listesi: Akademi tarafından okullarla paylaşılan, çocuklarımızın beslenme düzenlerinin de tıpkı diğer süreçlerde olduğu gibi ortak bir dile yürütüldüğü sistemdir.